top of page
  • Twitter
  • Youtube

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

מצגת על הרפורמה ללומדי אזרחות

ביום 25.8.2023 הוציא משרד החינוך מצגת ששמה: "הרפורמה המוצעת במערכת המשפט - דיון סביב מושגי יסוד באזרחות." מצגת זו עוררה סערה ציבורית בשל אי דיוקים שהיו בה והצגה מגמתית של עיקרי ה"רפורמה". פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה בהתייעצות עם פורום הגנת הדמוקרטיה בחינוך ובסיוע קהילת פדגוגיה אקטיביסטית הכין מצגת מתוקנת המציגה תמונה רחבה יותר ומעניקה כלים לצוותי הוראה ולתלמידים לקיים שיח חינוכי-ביקורתי בנושא.


להלן תמצאו שתי מצגות: האחת משמשת מדריך למורה (עם הערות ותיקונים מודגשים באדום), והשנייה מוכנה להוראה בכיתה (עם תיקונים מוטמעים).


אנא שתפו והפיצו את המצגת המתוקנת כך שתגיע לצוותי החינוך בבתי הספר ולקבוצות הורים פעילים.מצגת לתלמידים - מצגת מוכנה להוראה בכיתה (עם התיקונים מוטמעים):מצגת משרד החינוך להסברת הרפורמה - מתוקנת ומורחבת - מוכנה להוראה 31.8.23
.pptx
Download PPTX • 1.16MB


מדריך למורה - המצגת המצורפת המהווה מדריך למורה (עם הערות ותיקונים מודגשים באדום):


מצגת משרד החינוך להסברת הרפורמה - מתוקנת ומורחבת - מדריך למורה 31.8.23
.pptx
Download PPTX • 1.16MB


Comments


bottom of page