top of page
  • Twitter
  • Youtube

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

מי אנחנו?

אנחנו, חברות וחברים בפורום מרצות ומרצים למען הדמוקרטיה, בעלי עמדות אקדמיות שונות לגבי פרטי הרפורמות השונות שהציעה הממשלה ה-37 לשינוי שיטת המשטר בישראל.

לפיכך, ניירות העמדה או חומרים מקצועיים אחרים המופקים על ידינו משקפים את העמדה הרווחת בקרב החברים, גם אם אינם על דעת כולם.

עם זאת, אנו מאוחדים בדעה כי יש במכלול ההצעות של הממשלה – שעניינן מתקפה חסרת תקדים בחומרתה על עצמאות השפיטה, היעוץ המשפטי, המשטרה, הצבא, והשידור הציבורי – כדי לפגוע באופן חמור בשלטון החוק ובאופייה הדמוקרטי של ישראל.

לפיכך, חברנו לפורום זה כדי להעמיד לרשות הציבור את חוות דעתנו המקצועית בשעה הרת גורל זו.

ד"ר מוסה אבו רמדאן

הקריה האקדמית אונו

פרופ' רונן אברהם

אוניברסיטת תל אביב

ד"ר אורי אהרונסון

אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר עילי אהרנסון

אוניברסיטת חיפה

ד"ר יאיר אלדן

הקריה האקדמית אונו

ד"ר עומר אלוני

המרכז האקדמי פרס

פרופ' אורנה אליגון דר

המכללה האקדמית ספיר

ד"ר כוכב אלקיים-לוי

האוניברסיטה העברית

פרופ' ניבה אלקין-קורן

אוניברסיטת תל אביב

פרופ' דוד אנוך

האוניברסיטה העברית

ד"ר קטיה אסף זכרוב

האוניברסיטה העברית

פרופ' עלי בוקשפן

אוניברסיטת רייכמן

ד"ר זיו בורר

אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' ליאורה בילסקי

אוניברסיטת תל אביב

פרופ' מיכאל בירנהק

אוניברסיטת תל אביב

ד"ר אירית בלאס

המרכז האקדמי למשפט ועסקים

ד"ר עפרה בלוך

אוניברסיטת תל אביב

ד"ר שמעון-ארז בלום

המכללה האקדמית ספיר

פרופ' ישי בלנק

אוניברסיטת תל אביב

פרופ' איל בנבנישתי

אוניברסיטת קיימברידג'

פרופ' אילן בנשלום

האוניברסיטה העברית

פרופ' איתי בר-סימן-טוב

אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' תומר ברודי

האוניברסיטה העברית

ד"ר ג'ודי ברודר

הקריה האקדמית אונו

פרופ' גד ברזילי ז"ל

אוניברסיטת חיפה

פרופ' חמדה גור-אריה

המרכז האקדמי פרס

פרופ' מירי גור אריה

האוניברסיטה העברית

פרופ׳ אורן גזל-אייל

אוניברסיטת חיפה

פרופ רועי גילבר

המכללה האקדמית נתניה

פרופ' טלי גל

האוניברסיטה העברית

ד"ר מיטל גלבוע

אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' דוד גליקסברג

האוניברסיטה העברית

פרופ' ישראל גלעד

האוניברסיטה העברית

ד"ר אורית גן

המכללה האקדמית ספיר

פרופ' חאלד גנאים

אוניברסיטת חיפה

פרופ' חיים גנז

אוניברסיטת תל אביב

פרופ' אייל גרוס

אוניברסיטת תל אביב

פרופ' עמנואל גרוס

אוניברסיטת חיפה

פרופ' חנוך דגן

אוניברסיטת תל אביב

פרופ' יוסי דהאן

המרכז האקדמי למשפט ועסקים

פרופ' יוסף (יוסי) דוד

המכללה האקדמית ספיר

ד"ר נטלי דודזון

אוניברסיטת תל אביב

פרופ' גיא דוידוב

האוניברסיטה העברית

ד"ר רונית דוניץ-קידר

המרכז האקדמי למשפט ועסקים

פרופ' אביחי דורפמן

אוניברסיטת תל אביב

פרופ' תמר הוסטובסקי ברנדס

הקריה האקדמית אונו

ד"ר ענת הורוויץ

האוניברסיטה העברית

ד"ר גליה הילדסהיימר

המרכז האקדמי פרס

פרופ' משה הירש

האוניברסיטה העברית

פרופ' רות הלפרין-קדרי

אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' דפנה הקר

אוניברסיטת תל אביב

פרופ' אלון הראל

האוניברסיטה העברית

פרופ' גיא הרפז

האוניברסיטה העברית

ד"ר שרון וינטל

המכללה האקדמית נתניה

פרופ' סיליה וסרשטיין פסברג

האוניברסיטה העברית

פרופ' נטע זיו

אוניברסיטת תל אביב

פרופ' עלי זלצברגר

אוניברסיטת חיפה

פרופ' איל זמיר

האוניברסיטה העברית

ד"ר לימור זר-גוטמן

המכללה למינהל

ד"ר ראיף זריק

הקריה האקדמית אונו

פרופ' דורון טייכמן

האוניברסיטה העברית

פרופ' מיכל טמיר

המרכז האקדמי "שערי מדע ומשפט"; פרופ' אורחת באוניברסיטת ברקלי, קליפורניה (2021-2023)

פרופ' צבי טריגר

המכללה למינהל

ד"ר לימור יהודה

האוניברסיטה העברית

פרופ' יונתן יובל

אוניברסיטת חיפה

ד"ר עדי יוכט

המכללה למינהל

ד"ר ליהי יונה

אוניברסיטת חיפה

ד"ר עמוס ישראל

המכללה האקדמית ספיר

פרופ' מרגית כהן

האוניברסיטה העברית

ד"ר אבינעם כהן

המכללה למינהל

פרופ' צבי כהנא

הקריה האקדמית אונו

ד"ר יעל כהן-רימר

האוניברסיטה העברית

פרופ' פמלה לאופר-יוקליס

המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

פרופ' סוזן לאסט סטון

האוניברסיטה העברית

ד"ר רותי לבנשטיין לזר

המכללה למינהל

ד"ר רונית לוין-שנור

אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' דפנה לוינסון-זמיר

האוניברסיטה העברית

ד"ר דורין לוסטיג

אוניברסיטת תל אביב

פרופ' יאיר לורברבוים

אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר עדי ליבוביץ

האוניברסיטה העברית

פרופ' אליאב ליבליך

אוניברסיטת תל אביב

ד"ר עמיר ליכט

אוניברסיטת רייכמן

ד"ר חגית לרנאו

אוניברסיטת חיפה

פרופ' מני מאוטנר

אוניברסיטת תל אביב

ד"ר מאיה מארק

אוניברסיטת בן גוריון

ד"ר תמר מגידו

האוניברסיטה העברית

פרופ' ברק מדינה

האוניברסיטה העברית

פרופ' גיא מונדלק

אוניברסיטת תל אביב

פרופ' שגית מור

אוניברסיטת חיפה

ד"ר פאינה מילמן-סיון

אוניברסיטת חיפה

פרופ' איתמר מן

אוניברסיטת חיפה

ד"ר חנן מנדל

הקריה האקדמית אונו

פרופ' יובל מרין

המכללה למנהל

ד"ר אילן סבן

אוניברסיטת חיפה

ד"ר בעז סגל

המכללה האקדמית ספיר

ד"ר איריס סורוקר

המכללה למינהל

ד"ר עופר סיטבון

המכללה האקדמית צפת

ד"ר מיכל סליטרניק

המכללה האקדמית נתניה

פרופ' יואב ספיר

אוניברסיטת תל אביב

ד"ר מיכל עופר צפוני

המכללה האקדמית נתניה

פרופ' דנה פוגץ'

הקריה האקדמית אונו

ד"ר מיטל פינטו

המכללה האקדמית צפת; הקריה האקדמית אונו

ד"ר איל פלג

המכללה האקדמית ספיר

ד"ר רועי פלד

המכללה למינהל

פרופ' אוריאל פרוקצ'יה

האוניברסיטה העברית

ד"ר יובל פרוקצ'יה

אוניברסיטת רייכמן

פרופ' אורן פרז

אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר נורית צימרמן

המכללה האקדמית ספיר

ד"ר אריאל צמח

הקריה האקדמית אונו

פרופ' אלכסנדר (סנדי) קדר

אוניברסיטת חיפה

ד"ר רננה קידר

האוניברסיטה העברית

פרופ' איריס קנאור

המכללה למינהל

ד"ר דורי קלגסבלד

אוניברסיטת רייכמן

ד"ר תמי קצביאן

המכללה למינהל

פרופ' שלי קרייצר-לוי

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

פרופ' תמר קריכלי קץ

אוניברסיטת תל אביב

פרופ' מרדכי קרמניצר

האוניברסיטה העברית

פרופ' דוד קרצמר

האוניברסיטה העברית

ד"ר נילי קרקו אייל

המכללה למינהל

ד"ר שירי רגב-מסלם

אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' פרנסס רדאי

המכללה למינהל

פרופ' איסי רוזן-צבי

אוניברסיטת תל אביב

פרופ' יניב רוזנאי

אוניברסיטת רייכמן

ד"ר ענת רוזנברג

אוניברסיטת רייכמן

ד"ר רוני רוזנברג

הקריה האקדמית אונו

ד"ר רותם רוזנברג

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

פרופ' יעל רונן

המרכז האקדמי "שערי מדע ומשפט"

פרופ' אמנון רייכמן

אוניברסיטת חיפה

ד"ר שירן רייכנברג

האוניברסיטה העברית

פרופ' נויה רימלט

אוניברסיטת חיפה

ד"ר אריאן רנן-ברזילי

אוניברסיטת חיפה

ד"ר תמיר שאנן

המכללה למינהל

פרופ' ראם שגב

האוניברסיטה העברית

ד"ר יאיר שגיא

אוניברסיטת חיפה

ד"ר גיא שגיא

המכללה האקדמית נתניה

ד"ר תומר שדמי

האוניברסיטה העברית

ד"ר סיגל שהב

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

פרופ' גילה שטופלר

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

ד"ר כרמל שלו

אוניברסיטת תל אביב

ד"ר סיון שלמה-אגון

אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' הילה שמיר

אוניברסיטת תל אביב

ד"ר גליה שניבוים

אוניברסיטת רייכמן

פרופ' אדם שנער

אוניברסיטת רייכמן

ד"ר עידית שפרן גיטלמן

המכון למחקרי ביטחון לאומי וקרן ברל כצנלסון

ד"ר מנאל תותרי-ג'ובראן

אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר יופי תירוש

אוניברסיטת תל אביב

bottom of page