top of page
  • Twitter
  • Youtube

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

על סדר היום

זיכוי זדורוב במשפט חוזר הוא מקרה נדיר במשפט הישראלי

זיכוי זדורוב במשפט חוזר הוא מקרה נדיר במשפט הישראלי

יואב ספיר

30.3.23

8 דק'

דווקא כפעיל במחאה נגד הרפורמה, אני קורא למחנה שלי לעצור את המאבק

דווקא כפעיל במחאה נגד הרפורמה, אני קורא למחנה שלי לעצור את המאבק

רונן אברהם

29.3.23

6 דק'

מדינה בצומת דרכים חלק א'

מדינה בצומת דרכים חלק א'

איל גרוס

28.3.23

13 דק'

רפורמה משפטית או הפיכה משטרית?

רפורמה משפטית או הפיכה משטרית?

איל גרוס

28.3.23

100 דק'

מדינה בצומת דרכים חלק ב'

מדינה בצומת דרכים חלק ב'

איל גרוס

28.3.23

4 דק'

עוצרים ומדברים דמוקרטיה: דיבייט עם סמנכ"ל פורום קהלת

עוצרים ומדברים דמוקרטיה: דיבייט עם סמנכ"ל פורום קהלת

איתי בר סימן טוב

26.3.23

60 דק'

על הורות להט"בית ועל הסיכונים הנשקפים למשפחות להט"ביות מההפיכה המשטרית

על הורות להט"בית ועל הסיכונים הנשקפים למשפחות להט"ביות מההפיכה המשטרית

צבי טריגר

26.3.23

21 דק'

מעורבות נתניהו בקידום ההפיכה עשויה להיחשב ביזיון בית המשפט, או אף הפרת אמונים

מעורבות נתניהו בקידום ההפיכה עשויה להיחשב ביזיון בית המשפט, או אף הפרת אמונים

רונית לוין־שנור

26.3.23

7 דק'

בסה"כ נהיה כמו ניו זילנד!

בסה"כ נהיה כמו ניו זילנד!

יניב רוזנאי

25.3.23

5 דק'

יום השיתוק הלאומי 23.3.23 - חלק ב'

יום השיתוק הלאומי 23.3.23 - חלק ב'

איל גרוס

23.3.23

10 דק'

יום השיתוק הלאומי 23.3.23 - חלק א'

יום השיתוק הלאומי 23.3.23 - חלק א'

איל גרוס

23.3.23

8 דק'

איך נראה ערב של דיונים על ההפיכה בין ימנים לשמאלנים במאחז בדרום הר חברון?

איך נראה ערב של דיונים על ההפיכה בין ימנים לשמאלנים במאחז בדרום הר חברון?

צבי כהנא

22.3.23

10 דק'

bottom of page