top of page
  • Twitter
  • Youtube

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

גילוי דעת של 198 מרצות ומרצים למשפטים (24.1.2023)

עודכן: 30 ביולי 2023

אנו, חברי וחברות סגל בכיר בפקולטות למשפטים בישראל, מתנגדים נחרצות למהפך שמבקשת הממשלה לעשות בשיטת המשטר בישראל, במסווה של ״רפורמות״. מינוי שופטים על-ידי הקואליציה בלבד, ביטול הביקורת השיפוטית כמעט לחלוטין, ביטול מוסד היועצים המשפטיים כשומרי סף, פגיעה בתקשורת החופשית – כל אלה משמעותם שלא תהיה מערכת משפט עצמאית בישראל, לא תהיה הפרדת רשויות ולא יהיה שלטון חוק. אין שום דמוקרטיה בעולם שמתקיימת בצורה כזו. מכלול ההצעות הוא מזעזע ומסוכן, ויביא לפגיעה קשה בזכויות האדם והאזרח בישראל, ולאובדן המבנה הדמוקרטי של המדינה. אנו קוראים למעורבים בהליך החקיקה להימנע מחקיקה חוקתית חפוזה שתשנה את פני המדינה, ולפתוח בהידברות פתוחה, מכבדת וסובלנית על הסוגיות שבמחלוקת מתוך שאיפה להגיע להסכמה רחבה בנושאים גורליים אלה.פרופ׳ רונן אברהם אוניברסיטת תל אביב

ד״ר יהודה אדר אוניברסיטת חיפה

פרופ׳ יוסף אדרעי אוניברסיטת חיפה

ד״ר אורי אהרונסון אוניברסיטת בר-אילן

ד״ר עילי אהרנסון אוניברסיטת חיפה

ד״ר עינת אלבין האוניברסיטה העברית

ד״ר יאיר אלדן הקריה האקדמית אונו

פרופ׳ שחר אלדר הקריה האקדמית אונו

ד"ר עומר אלוני המרכז האקדמי פרס

פרופ' אורנה אליגון דר המכללה האקדמית ספיר

פרופ׳ ניבה אלקין-קורן אוניברסיטת תל אביב

פרופ׳ דוד אנוך האוניברסיטה העברית

ד״ר קטיה אסף זכרוב האוניברסיטה העברית

ד״ר עידו באום המסלול האקדמי המכללה למינהל

פרופ׳ עלי בוקשפן אוניברסיטת רייכמן

ד"ר זיו בורר אוניברסיטת בר-אילן

פרופ׳ ליאורה בילסקי אוניברסיטת תל אביב

פרופ׳ מיכאל בירנהק אוניברסיטת תל אביב

ד״ר עינבל בלאו הקריה האקדמית אונו

ד״ר אירית בלאס המרכז האקדמי למשפט ועסקים

ד״ר עפרה בלוך אוניברסיטת תל אביב

ד"ר שמעון-ארז בלום המכללה האקדמית ספיר

פרופ׳ ישי בלנק אוניברסיטת תל אביב

פרופ׳ דני בן אוליאל אוניברסיטת חיפה

פרופ׳ ארנה בן-נפתלי המסלול האקדמי המכללה למינהל

פרופ׳ איל בנבנישתי האוניברסיטה העברית

פרופ׳ אילן בנשלום האוניברסיטה העברית

פרופ׳ ישי בר אוניברסיטת רייכמן

ד״ר שרון בר-זיו המכללה האקדמית ספיר

פרופ׳ הדרה בר-מור המכללה האקדמית נתניה

פרופ׳ איתי בר-סימן-טוב אוניברסיטת בר-אילן

פרופ׳ תומר ברודי האוניברסיטה העברית

פרופ׳ ז'וזה ברונר אוניברסיטת תל אביב

פרופ׳ גד ברזילי אוניברסיטת חיפה

ד״ר חמדה גור-אריה המרכז האקדמי פרס

פרופ׳ מירי גור-אריה האוניברסיטה העברית

פרופ׳ אורן גזל אייל אוניברסיטת חיפה

פרופ׳ רועי גילבר המכללה האקדמית נתניה

פרופ׳ דיויד גילה אוניברסיטת תל אביב

פרופ' טלי גל האוניברסיטה העברית

פרופ׳ מיכל גל אוניברסיטת חיפה

ד״ר מיטל גלבוע אוניברסיטת בר-אילן

פרופ׳ דוד גליקסברג האוניברסיטה העברית

פרופ׳ ישראל גלעד האוניברסיטה העברית

ד״ר אורית גן המכללה האקדמית ספיר

פרופ׳ חיים גנז אוניברסיטת תל אביב

ד״ר ג'ושוע גצקו האוניברסיטה העברית

פרופ׳ אייל גרוס אוניברסיטת תל אביב

פרופ׳ עמנואל גרוס המכללה האקדמית נתניה

פרופ׳ חנוך דגן אוניברסיטת תל אביב

ד״ר נתנאל דגן האוניברסיטה העברית

פרופ׳ צילי דגן אוניברסיטת בר-אילן

פרופ׳ יוסי דהאן המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

פרופ' יוסף דוד המכללה האקדמית ספיר

ד״ר נטלי דודזון אוניברסיטת תל אביב

פרופ׳ גיא דוידוב האוניברסיטה העברית

פרופ׳ אביחי דורפמן אוניברסיטת תל אביב

פרופ׳ יואב דותן האוניברסיטה העברית

פרופ׳ הדר דנציג-רוזנברג אוניברסיטת בר-אילן

פרופ׳ אלדר הבר אוניברסיטת חיפה

ד״ר תמר הוסטובסקי ברנדס הקריה האקדמית אונו

ד״ר ענת הורוויץ האוניברסיטה העברית

פרופ׳ משה הירש האוניברסיטה העברית

פרופ׳ רות הלפרין-קדרי אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' דפנה הקר אוניברסיטת תל אביב

פרופ׳ אלון הראל האוניברסיטה העברית

ד״ר תמי הראל בן שחר אוניברסיטת חיפה

פרופ׳ גיא הרפז האוניברסיטה העברית

פרופ׳ אורי הרשטיין האוניברסיטה העברית

פרופ׳ רבקה ווייל אוניברסיטת רייכמן

פרופ׳ דוד וייסבורד האוניברסיטה העברית

ד״ר שרון וינטל המכללה האקדמית נתניה

פרופ׳ מוחמד ותד המכללה האקדמית צפת

פרופ׳ נטע זיו אוניברסיטת תל אביב

פרופ׳ עלי זלצברגר אוניברסיטת חיפה

פרופ׳ איל זמיר האוניברסיטה העברית

פרופ׳ רות זפרן אוניברסיטת רייכמן

ד"ר לימור זר-גוטמן המסלול האקדמי המכללה למינהל

פרופ׳ אמיר חורי אוניברסיטת תל אביב

פרופ׳ באדי חסייסי האוניברסיטה העברית

פרופ׳ רון חריס אוניברסיטת תל אביב

ד״ר עופר טור-סיני הקריה האקדמית אונו

פרופ׳ דורון טייכמן האוניברסיטה העברית

פרופ׳ צבי טריגר המסלול האקדמי המכללה למינהל

פרופ׳ עמרי ידלין אוניברסיטת תל אביב

פרופ' יונתן יובל אוניברסיטת חיפה

ד"ר עדי יוכט המסלול האקדמי המכללה למינהל

פרופ׳ טל יונתן-זמיר האוניברסיטה העברית

פרופ׳ שלומית יניסקי רביד הקריה האקדמית אונו

ד״ר עמוס ישראל המכללה אקדמית ספיר

ד״ר אבינעם כהן המסלול האקדמי המכללה למינהל

פרופ׳ מרגית כהן האוניברסיטה העברית

פרופ׳ צבי כהנא הקריה האקדמית אונו

פרופ׳ פמלה לאופר-יוקליס המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

ד״ר רותי לבנשטיין המסלול האקדמי המכללה למינהל

פרופ׳ אמנון להבי אוניברסיטת רייכמן

ד"ר רונית לוין-שנור אוניברסיטת רייכמן

פרופ' דפנה לוינסון-זמיר האוניברסיטה העברית

פרופ׳ יאיר לורברבוים אוניברסיטת בר-אילן

פרופ׳ אסף לחובסקי אוניברסיטת תל אביב

ד״ר עדי ליבוביץ האוניברסיטה העברית

פרופ' אליאב ליבליך אוניברסיטת תל אביב

פרופ' שמחה לנדאו האוניברסיטה העברית

ד״ר תמר מגידו המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

פרופ׳ ברק מדינה האוניברסיטה העברית

פרופ׳ גיא מונדלק אוניברסיטת תל אביב

פרופ' שגית מור אוניברסיטת חיפה

ד״ר יואב מחוזאי אוניברסיטת חיפה

ד״ר פאינה מילמן-סיון אוניברסיטת חיפה

ד״ר אורית מלכה האוניברסיטה העברית

פרופ׳ איתמר מן אוניברסיטת חיפה

פרופ׳ קנת מן אוניברסיטת תל אביב

ד״ר חנן מנדל הקריה האקדמית אונו

פרופ׳ אביחי מנדלבליט אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' אביטל מנטוביץ' אוניברסיטת חיפה

פרופ׳ יורם מרגליות אוניברסיטת תל אביב

פרופ׳ יובל מרין המסלול האקדמי המכללה למינהל

ד"ר שירלי נוה המכללה האקדמית ספיר

ד"ר אילן סבן אוניברסיטת חיפה

ד״ר בעז סגל המכללה האקדמית ספיר

ד״ר מעין סודאי אוניברסיטת חיפה

ד"ר הלל סומר אוניברסיטת רייכמן

ד"ר עופר סיטבון המכללה האקדמית צפת

ד״ר מיכל סליטרניק המכללה האקדמית נתניה

פרופ׳ יואב ספיר אוניברסיטת תל אביב

ד״ר רביע עאסי אוניברסיטת חיפה

פרופ׳ פניה עוז-זלצברגר אוניברסיטת חיפה

ד״ר מיכל עופר צפוני המכללה האקדמית נתניה

ד״ר עידו עשת המכללה האקדמית ספיר

פרופ' דנה פוגץ' הקריה האקדמית אונו

פרופ׳ בני פורת האוניברסיטה העברית

ד"ר מיטל פינטו המכללה האקדמית צפת

פרופ׳ טליה פישר אוניברסיטת תל אביב

פרופ׳ דוד פלאטו האוניברסיטה העברית

פרופ׳ רות פלאטו-שנער המכללה אקדמית נתניה

ד״ר איל פלג המכללה האקדמית ספיר

ד״ר רועי פלד המסלול האקדמי המכללה למנהל

פרופ׳ יובל פלדמן אוניברסיטת בר-אילן

פרופ׳ סיליה פסברג האוניברסיטה העברית

ד״ר ניצן פקין אוניברסיטת חיפה

פרופ׳ אוריאל פרוקצ'יה האוניברסיטה העברית

ד״ר יובל פרוקצ'יה אוניברסיטת רייכמן

פרופ' אורן פרז אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר גלי פרי האוניברסיטה העברית

פרופ׳ סימון פרי האוניברסיטה העברית

ד״ר קרני פרלמן המסלול האקדמי המכללה למינהל

ד״ר נורית צימרמן המכללה האקדמית ספיר

ד״ר אריאל צמח הקריה האקדמית אונו

ד״ר דליה צמריון חלק המרכז האקדמי פרס

פרופ׳ אלכסנדר קדר אוניברסיטת חיפה

ד״ר עידו קטרי אוניברסיטת תל אביב

ד״ר רננה קידר האוניברסיטה העברית

פרופ׳ קלוד קליין האוניברסיטה העברית

פרופ׳ אלון קלמנט אוניברסיטת תל אביב

פרופ׳ איריס קנאור המסלול האקדמי המכללה למינהל

ד״ר יותם קפלן אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר נעמי קפלן-דמרי האוניברסיטה העברית

ד״ר תמי קצביאן המסלול האקדמי המכללה למינהל

פרופ׳ רועי קרייטנר אוניברסיטת תל אביב

פרופ׳ מיכאיל קרייני האוניברסיטה העברית

פרופ׳ שלי קרייצר-לוי המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

פרופ׳ תמר קריכלי כץ אוניברסיטת תל אביב

פרופ׳ מרדכי קרמניצר האוניברסיטה העברית

פרופ׳ דוד קרצמר האוניברסיטה העברית

ד״ר נילי קרקו-אייל המסלול האקדמי המכללה למינהל

פרופ׳ יורם רבין המסלול האקדמי המכללה למינהל

פרופ׳ ארנה רבינוביץ עיני אוניברסיטת חיפה

ד״ר שירי רגב מסלם אוניברסיטת בר-אילן

פרופ׳ איסי רוזן-צבי אוניברסיטת תל אביב

פרופ׳ יניב רוזנאי אוניברסיטת רייכמן

ד״ר ענת רוזנברג אוניברסיטת רייכמן

ד״ר רוני רוזנברג הקריה אקדמית אונו

ד"ר רתם רוזנברג-רובינס המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

ד״ר גיל רוטשילד אליאסי אוניברסיטת חיפה

פרופ׳ יעל רונן המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

פרופ׳ אמנון רייכמן אוניברסיטת חיפה

ד״ר שירן רייכנברג האוניברסיטה העברית

פרופ׳ נויה רימלט אוניברסיטת חיפה

ד״ר אריאן רנן-ברזילי אוניברסיטת חיפה

ד״ר תמיר שאנן המסלול האקדמי המכללה למינהל

פרופ׳ ראם שגב האוניברסיטה העברית

ד״ר יאיר שגיא אוניברסיטת חיפה

ד״ר קרני שגל-פפרקורן המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

ד״ר סיגל שהב המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

פרופ׳ מיכל שור-עופרי האוניברסיטה העברית

פרופ׳ יורם שחר אוניברסיטת רייכמן

פרופ׳ גילה שטופלר המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

פרופ׳ פנחס שיפמן האוניברסיטה העברית

ד״ר סיון שלמה אגון אוניברסיטת בר-אילן

פרופ׳ הילה שמיר אוניברסיטת תל אביב

פרופ׳ יובל שני האוניברסיטה העברית

ד״ר גליה שניבוים אוניברסיטת רייכמן

ד״ר אדם שנער אוניברסיטת רייכמן

ד״ר חיים שפירא אוניברסיטת בר-אילן

פרופ׳ עמוס שפירא אוניברסיטת תל אביב

ד״ר יהלי שרשבסקי אוניברסיטת חיפה

ד״ר מנאל תותרי ג'ובראן אוניברסיטת בר-אילן

ד״ר יופי תירוש אוניברסיטת תל אביבגילוי דעת ארצי
.pdf
הורידו את PDF • 53KB

סיקור של גילוי הדעת בתקשורת:


Comentários


bottom of page