top of page
  • Twitter
  • Youtube

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

הגנה על חופש הביטוי בעת מלחמה - פניה ליועצת המשפטית לממשלה (26.10.2023)

לכבוד

עו"ד גלי בהרב מיארה, היועצת המשפטית לממשלה

משרד המשפטים

שלום רב,

הנדון: הגנה על חופש הביטוי בעת מלחמה

זוהי פנייה בשם פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה, שבו חברים כ-140 חברות וחברי סגל. כולנו מזועזעים וכואבים בעקבות הפשעים המחרידים וחסרי התקדים שביצע ארגון חמאס.

אנו מבקשים להסב את תשומת לבך לכך שבימים האחרונים ישנם דיווחים חוזרים ונשנים על פגיעות חמורות בחופש הביטוי בצל המלחמה. היבט אחד הוא ההגבלה הנרחבת והבלתי מוצדקת של הזכות להפגין והזכות למחאה. ההנחיות הגורפות של מפקדי המחוזות במשטרה, שאוסרות כליל לקיים משמרות מחאה שקטות ליד בתי מגורים של נבחרי ציבור, הן בלתי חוקיות, והן נאכפות לא אחת תוך שימוש בלתי נחוץ בכוח ותוך הפגנת חוסר רגישות כלפי המוחים, שעמם נמנות גם משפחות החטופים. מדיניות זו מנוגדת באופן גמור לחובה לכבד את זכות המחאה גם בזמן מלחמה, עת שבה מימושה של זכות זו עלול להיות נחוץ במיוחד.

בנוסף לכך, ממגוון דיווחים עולה שרשויות אכיפת החוק, בעיקר המשטרה, אינן מבחינות בין האכיפה של האיסור על פרסום דברי שבח, אהדה או עידוד למעשה טרור, לבין הגבלות שמוטלות שלא כדין על ביטויים אחרים, שעיקרם הזדהות עם סבלם של תושבי עזה שאינם מעורבים בפעילות הטרור או ביקורת על מדיניות הממשלה ככלל, המקובלת בכל מדינה דמוקרטית. המאבק הנחוש בטרור ובגילויי אהדה לו אינו מצדיק הגבלות בלתי חוקיות על חופש הביטוי, שפוגעות במרקם היחסים בחברה הישראלית.

אנו קוראים לך לפעול בדחיפות כדי להנחות את גורמי האכיפה, ובמיוחד את משטרת ישראל, לכבד את חופש הביטוי ולהגן על זכותם של אזרחים, יהודים וערבים, לממשו. ברגעים הללו, ההגנה על שלטון החוק היא קריטית במיוחד.

בברכה,


פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיהמכתב ליועמש חופש ביטוי אוקטובר 2023
.pdf
הורידו את PDF • 310KB

Comments


bottom of page