top of page
  • Twitter
  • Youtube

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

חומרי עזר לחינוך לדמוקרטיה בבית הספר

עודכן: 31 באוג׳ 2023

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה, יחד עם שותפינו הרבים, מציג לכםן חומרי עזר לבתי הספר לטובת חינוך לדמוקרטיה.


חילקנו את החומרים להלן לפי רמות הלימוד - לבית הספר היסודי ולעל יסודי (לתלמידים לומדי אזרחות).


אנא השתמשו והפיצו את החומרים, וכתבו לנו לבקשות והערות. lawprofessorsforum@gmail.com


בית ספר יסודי


טבלת האבג״ד של הדמוקרטיה (מנוקדת)- הוכן בשיתוף עם קהילת פדגוגיה אקטיביסטית, מדרשת אדם לחינוך לדמוקרטיה ולשלום, ופורום המרצות והמרצים למשפטים למען דמוקרטיה; עיצוב: אורלי צימרמן.אותיות הדמוקרטיה מנוקד (2)
.pdf
Download PDF • 8.88MB


בית ספר על יסודי


לכל התלמידים


טבלת האבג״ד של הדמוקרטיה (לא מנוקד) - הוכן בשיתוף עם קהילת פדגוגיה אקטיביסטית, מדרשת אדם לחינוך לדמוקרטיה ולשלום, ופורום המרצות והמרצים למשפטים למען דמוקרטיה; עיצוב: אורלי צימרמן.אותיות הדמוקרטיה לא מנוקד
.pdf
Download PDF • 8.84MB

לתלמידים לומדי אזרחות


מצגת על הרפורמה המוצעת

ביום 25.8 הוציא משרד החינוך מצגת ששמה: "הרפורמה המוצעת במערכת המשפט - דיון סביב מושגי יסוד באזרחות." מצגת זו עוררה סערה ציבורית בשל אי דיוקים שהיו בה והצגה מגמתית של עיקרי ה"רפורמה". פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה בהתייעצות עם פורום הגנת הדמוקרטיה בחינוך ובסיוע קהילת פדגוגיה אקטיביסטית הכין מצגת מתוקנת המציגה תמונה רחבה יותר ומעניקה כלים לצוותי הוראה ולתלמידים לקיים שיח חינוכי-ביקורתי בנושא.

להלן תמצאו שתי מצגות: האחת משמשת מדריך למורה (עם הערות ותיקונים מודגשים באדום), והשנייה מוכנה להוראה בכיתה (עם תיקונים מוטמעים).

אנא שתפו והפיצו את המצגת המתוקנת כך שתגיע לצוותי החינוך בבתי הספר ולקבוצות הורים פעילים.


מדריך למורה - המצגת המצורפת המהווה מדריך למורה (עם הערות ותיקונים מודגשים באדום):


מצגת משרד החינוך להסברת הרפורמה - מתוקנת ומורחבת - מדריך למורה 31.8.23
.pptx
Download PPTX • 1.16MB


מצגת לתלמידים - מצגת מוכנה להוראה בכיתה (עם התיקונים מוטמעים):מצגת משרד החינוך להסברת הרפורמה - מתוקנת ומורחבת - מוכנה להוראה 31.8.23
.pptx
Download PPTX • 1.16MB

1 commentaire


חוה קדם
חוה קדם
31 août 2023

איזה אלופים

J'aime
bottom of page