top of page
  • Twitter
  • Youtube

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

האבג״ד של הדמוקרטיה - חומר עזר לכיתות בבית הספר

עודכן: 31 באוג׳ 2023

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה, בשיתוף עם קהילת פדגוגיה אקטיביסטית ומדרשת אדם לחינוך לדמוקרטיה ולשלום, מציג לכםן את האבג״ד של הדמוקרטיה - חומר עזר לבתי הספר לטובת חינוך לדמוקרטיה. עיצוב הכרזה: אורלי צימרמן.
אנא השתמשו והפיצו את החומרים. ניתן ליצור קשר לקבלת עותק מודפס של הכרזה לשם תליה בבתי ספר ומוסדות אחרים. lawprofessorsforum@gmail.comטבלת האבג״ד של הדמוקרטיה (מנוקדת)-


אותיות הדמוקרטיה מנוקד (2)
.pdf
הורידו את PDF • 8.88MB


טבלת האבג״ד של הדמוקרטיה (לא מנוקדת) -אותיות הדמוקרטיה לא מנוקד
.pdf
הורידו את PDF • 8.84MB

Comments


bottom of page