top of page
  • Twitter
  • Youtube

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

המהפכה המשטרית - מאגר ידע וארגז כלים

עם סיומה של שנת תשפ"ג ובוא החגים, החלטנו בפורום המרצות והמרצים למשפטים לעשות חשבון נפש, להיזכר בכל ניירות העמדה שהוצאנו ולרכז מידע לגביהם במסמך אחד, קצר וקולע. מסמך זה, כך אנו מקווים, יהווה מאגר ידע וארגז כלים בעבורכם בכל פעם שתצטרכו מידע מהימן ומדויק מול טיעונים בעד המהפכה המשטרית.


המסמך מחולק למספר נושאים ומכיל קישורים לכל ניירות העמדה שהפורום פרסם. ניתן לראות בו ניתוח של השינויים המשטריים, בחינה של הטיעונים המובאים להצדקת השינויים, הצעות לבניית חוקה באופן נכון וראוי, מבטים השוואתיים ממדינות רבות בעולם, בחינה של ההשלכות של השינויים המשטריים, בחינה של שינויים חקיקתיים נוספים שמקודמים וצעדי תגובה אפשריים.


ההפיכה המשטרית - ארגז כלים ומאגר ידע
.pdf
Download PDF • 3.72MB


Comments


bottom of page