top of page
  • Twitter
  • Youtube

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

הערות לגבי הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מיסוי תרומה מישות מדינית זרה), תשפ"ג-2023 - נייר עמדה #49

עודכן: 16 ביולי 2023

בנייר עמדה זה אנו מתייחסים להצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מיסוי תרומה מישות מדינית זרה), התשפ"ג-2023 (יוזם ח"כ אריאל קלנר).


אנו מראים כי:

· על אף שבלחץ מדינות זרות הוסרה ברגע האחרון הצעת החוק להצבעה משולחנה של ועדת השרים לחקיקה, הסרה זו הינה לעת עתה בלבד, והסיכון להשבתה תלוי ועומד ודיון בה עתיד להתקיים.

· הצעת החוק מציבה סיכון של ממש לדמוקרטיה הישראלית ועל כן מתחייבת התייחסות מפורטת אליה.
מס׳ 49 הצעת חוק מיסוי ארגוני חברה אזרחית
.pdf
הורידו את PDF • 462KB

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page