top of page
  • Twitter
  • Youtube

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

הפורום מסביר – מושגי יסוד והמהפכה המשטרית: שלטון הרוב ומגבלותיו - נייר עמדה #28

עודכן: 12 באפר׳ 2023

נייר עמדה זה מבהיר את היחס המורכב בין הערך הדמוקרטי של ״שלטון העם״ לבין ההצדקות והגבולות על העיקרון לפיו הכרעת הרוב מחייבת את הציבור כולו, כולל את המיעוט.

מס׳ 28 הפורום מסביר שלטון הרוב
.pdf
הורידו את PDF • 186KB

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page