top of page
  • Twitter
  • Youtube

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

תגובת פורום המרצות והמרצים למשפטים להגבלה ומניעה של פעולות מחאה

בימים האחרונים מונעת המשטרה קיום פעולות מחאה חוקיות. במסגרת זו, המשטרה מפעילה כוח נגד אזרחיות ואזרחים, מעכבת ועוצרת אותם ללא שום הצדקה עניינית לכך. פורסמו גם מקרים שבהם המשטרה נטלה בכוח ממפגינים שלטים בטענה שהמסר פוגע ברגשות הציבור. פעולות אלה של המשטרה הן בלתי חוקיות בעליל. המשטרה אמונה על שמירת הסדר הציבורי, ואם מדובר בהפגנה שאינה טעונה רישיון, המשטרה רשאית לפעול אך ורק למניעת סכנה מיידית לביטחון.

הפורום קורא ליועצת המשפטית לממשלה וליועץ המשפטי למשטרה להורות למשטרה בדחיפות לפעול אך ורק על-פי החוק, לחדול משימוש במעצרים ובעיכובים לשם הרתעת מפגינים, ולחדול מיידית מפגיעה בזכות היסוד לחופש ביטוי. 


חופש הביטוי מעצרים ועיכובים בהפגנות 17.1.24
.pdf
Download PDF • 137KB

פוסטים אחרונים

הצג הכול

הודעת פורום המרצות והמרצים למשפטים בנוגע להתבטאויות פוליטיקאים בוועדה לבחירת שופטים

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה מברך על בחירתם של שופטות ושופטים לבית המשפט המחוזי. יש להמשיך בהקדם את תהליך בחירת השופטים, ובעיקר את בחירת הנשיא הקבוע לבית המשפט העליון בהתאם לעקרון הוותק

פורום המרצות והמרצים למשפטים מתריע מפני הקמת וועדה לקביעת מודל תקצוב חדש למוסדות להשכלה גבוהה

במסגרת הדיונים על התיקונים לתקציב המדינה, הודיעו שרי החינוך והאוצר כי בכוונתם לכהן בראש ועדה לקביעת מודל תקצוב חדש למוסדות להשכלה גבוהה. פורום המרצות והמרצים למען הדמוקרטיה מתריע מפני צעד זה, שעלול לפ

bottom of page