top of page
  • Twitter
  • Youtube

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

תגובת פורום המרצות והמרצים למשפטים להגבלה ומניעה של פעולות מחאה

בימים האחרונים מונעת המשטרה קיום פעולות מחאה חוקיות. במסגרת זו, המשטרה מפעילה כוח נגד אזרחיות ואזרחים, מעכבת ועוצרת אותם ללא שום הצדקה עניינית לכך. פורסמו גם מקרים שבהם המשטרה נטלה בכוח ממפגינים שלטים בטענה שהמסר פוגע ברגשות הציבור. פעולות אלה של המשטרה הן בלתי חוקיות בעליל. המשטרה אמונה על שמירת הסדר הציבורי, ואם מדובר בהפגנה שאינה טעונה רישיון, המשטרה רשאית לפעול אך ורק למניעת סכנה מיידית לביטחון.

הפורום קורא ליועצת המשפטית לממשלה וליועץ המשפטי למשטרה להורות למשטרה בדחיפות לפעול אך ורק על-פי החוק, לחדול משימוש במעצרים ובעיכובים לשם הרתעת מפגינים, ולחדול מיידית מפגיעה בזכות היסוד לחופש ביטוי. 


חופש הביטוי מעצרים ועיכובים בהפגנות 17.1.24
.pdf
הורידו את PDF • 137KB

פוסטים אחרונים

הצג הכול

תגובת פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה על הדיווחים בעניין התעללות בעצירים ומספר חריג של עצירים שמתו בנסיבות לא ברורות

הדיווחים על התעללות במתקני המעצר הצבאיים, ועל מספר חריג של עצירים שמתו ולא ברור אם נסיבות מותם נחקרו, מחייבים חקירה יסודית, ולפי הצורך תיקון מיידי של היחס לעצירים. לפי הדיווחים של ארגוני חדשות ישראלים

תגובת פורום המרצות והמרצים למשפטים להחלטת הממשלה לפעול בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לממשלה בכל הקשור להליכים בבג"ץ בנושא המשך אי-גיוס תלמידי ישיבות לצה"ל

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה: החלטת הממשלה לפעול בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לממשלה, בכל הקשור להליכים בבג"ץ בנושא המשך אי-גיוס תלמידי הישיבות החרדיות לשירות בצה"ל, היא בלתי חוקית ומסוכ

Comments


bottom of page