top of page
  • Twitter
  • Youtube

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

תגובת פורום המרצות והמרצים למשפטים להחלטת הממשלה לפעול בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לממשלה בכל הקשור להליכים בבג"ץ בנושא המשך אי-גיוס תלמידי ישיבות לצה"ל

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה: החלטת הממשלה לפעול בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לממשלה, בכל הקשור להליכים בבג"ץ בנושא המשך אי-גיוס תלמידי הישיבות החרדיות לשירות בצה"ל, היא בלתי חוקית ומסוכנת. החלטת הממשלה מהווה המשך ישיר של ההפיכה המשטרית, שעיקרה השתחררות מן החובה לציית לחוק, וניסיון לפגוע בעצמאותו של מערך הייעוץ המשפטי לממשלה ובמעמדו.

החלטת הממשלה פוגעת במוסד חיוני לשמירה על שלטון החוק במדינה: הממשלה מבקשת לכפות על כלל הגורמים בשירות הציבורי שלא לשתף פעולה עם היועמ"ש בגיבוש עמדת המדינה לבג"ץ, במסירת מידע ובהגשת תצהיר. זהו ניסיון לפגוע בשלטון החוק. ההיתר לייצוג נפרד נועד לאפשר לממשלה כחבר שרים (או לשר מסוים) להציג בפני בג"ץ את עמדתה הפרטית ביחס לדין, לא את עמדתה המשפטית של המדינה -- שכן זו נקבעת על-ידי היועמ"ש. הממשלה מבקשת להפוך את הייצוג הנפרד לכזה שמבטא את עמדת המדינה, באופן שהופך את עמדת היועמ"ש לעמדה פרטית. זהו מהלך שמשמעותו עלולה להיות הפרטה של הייעוץ המשפטי וריקון מתוכן של מוסד היועצת המשפטית לממשלה.

ראו במסמך המצורף את הנוסח המלא של התגובה


ייצוג פרטי תלמידי ישיבות
.pdf
הורידו את PDF • 160KB

פוסטים אחרונים

הצג הכול

תגובת פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה על הדיווחים בעניין התעללות בעצירים ומספר חריג של עצירים שמתו בנסיבות לא ברורות

הדיווחים על התעללות במתקני המעצר הצבאיים, ועל מספר חריג של עצירים שמתו ולא ברור אם נסיבות מותם נחקרו, מחייבים חקירה יסודית, ולפי הצורך תיקון מיידי של היחס לעצירים. לפי הדיווחים של ארגוני חדשות ישראלים

Commentaires


bottom of page