top of page
  • Twitter
  • Youtube

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

תגובת פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה על מעצרה של פרופ' שלהוב-קיבורקיאן

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה מגנה בחריפות את מעצרה של פרופ' נאדירה שלהוב-קיבורקיאן הערב, 18.4.24, על-ידי משטרת ישראל. התבטאויותיה של פרופ' שלהוב-קיבורקיאן נעשו לפני כחודש ואין נשקפת ממנה כל מסוכנות. פרסומיה של החוקרת, גם אם סבורים שיש בהם דברים מקוממים, אינם מהווים הסתה לגזענות או לטרור ואין בהם משום עבירה. ההחלטה לפתוח נגדה בחקירה פלילית ולעצור אותה פוגעת קשות בחופש הביטוי ובחופש האקדמי. הפורום קורא לשחרר את פרופ' שלהוב-קיבורקיאן ממעצר.

פעולת המשטרה בעניין זה היא המשך למעצרים בלתי מוצדקים של אזרחים שמממשים את זכותם לחופש ביטוי ולחופש ההפגנה. זוהי סכנה חמורה לדמוקרטיה הישראלית.

ההגנה על חופש הביטוי אינה סימן לחולשה. ההפך הוא הנכון. היא ביטוי לאמונה בצדקת הדרך, באפשרות להפריך את דברי הכזב בטיעונים עניינים. דווקא השימוש בכוח שלטוני הוא סימן מדאיג לפחד.


תגובת פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה על מעצרה של פרופ
.pdf
הורידו את PDF • 118KB

פוסטים אחרונים

הצג הכול

תגובת פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה על הדיווחים בעניין התעללות בעצירים ומספר חריג של עצירים שמתו בנסיבות לא ברורות

הדיווחים על התעללות במתקני המעצר הצבאיים, ועל מספר חריג של עצירים שמתו ולא ברור אם נסיבות מותם נחקרו, מחייבים חקירה יסודית, ולפי הצורך תיקון מיידי של היחס לעצירים. לפי הדיווחים של ארגוני חדשות ישראלים

תגובת פורום המרצות והמרצים למשפטים להחלטת הממשלה לפעול בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לממשלה בכל הקשור להליכים בבג"ץ בנושא המשך אי-גיוס תלמידי ישיבות לצה"ל

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה: החלטת הממשלה לפעול בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לממשלה, בכל הקשור להליכים בבג"ץ בנושא המשך אי-גיוס תלמידי הישיבות החרדיות לשירות בצה"ל, היא בלתי חוקית ומסוכ

2 comentários


במציאות המסוכנת שבה כולנו נמצאים תחת ממשלת הימין המשיחי ותחת פנטזיות הרודנות של נתניהו ושותפיו, המעצר הזה בשל דעה, גם אם מוקצנת בניסוח שלה, אינו אלא ניסוי כלים להמשך

Curtir

Omer Berkman
Omer Berkman
18 de abr.

הטענה ש"ההחלטה לפתוח נגדה בחקירה הפלילית ולעצור אותה פוגעת קשות בחופש האקדמי" מזעזעת בעיני. אין שום חופש אקדמי לשקר ולסלף עובדות. דבריה של האישה הזו מדגימים שהיא הדבר הרחוק ביותר מאשת אקדמיה.

Curtir
bottom of page