top of page
  • Twitter
  • Youtube

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

פורום המרצות והמרצים למשפטים מתריע מפני הקמת וועדה לקביעת מודל תקצוב חדש למוסדות להשכלה גבוהה

במסגרת הדיונים על התיקונים לתקציב המדינה, הודיעו שרי החינוך והאוצר כי בכוונתם לכהן בראש ועדה לקביעת מודל תקצוב חדש למוסדות להשכלה גבוהה. פורום המרצות והמרצים למען הדמוקרטיה מתריע מפני צעד זה, שעלול לפגוע קשות במערכת ההשכלה הגבוהה ובחופש האקדמי, ועקב כך לפגוע בחברה הישראלית. 

להבטחת מימוש יעדיה של ההשכלה הגבוהה, הכרחי לשמור על חיץ בין הגוף שקובע את מודל התקצוב לבין הממשלה. מעורבות ישירה של השרים בקביעת מודל התקצוב יוצרת חשש ממשי מפני העדפת שיקולים קצרי-מועד, על חשבון השקעה במחקר בסיסי, במדעי הטבע ובמדעי החברה והרוח כאחד. מעורבות כזו עלולה להביא להעדפת שיקולים פוליטיים מגזריים על חשבון האינטרס הציבורי.

פגיעה בחופש האקדמי ובאוטונומיה המוגבלת המוקנית למוסדות להשכלה גבוהה היא סימן הכר של דמוקרטיות נסוגות, שאחריתה אחת – פגיעה אנושה ברמה האקדמית.

הנוסח המלא של ההודעה בקובץ המצורף.


הודעה לגבי ועדת תקצוב חדשה לאקדמיה
.pdf
הורידו את PDF • 139KB


פוסטים אחרונים

הצג הכול

תגובת פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה על הדיווחים בעניין התעללות בעצירים ומספר חריג של עצירים שמתו בנסיבות לא ברורות

הדיווחים על התעללות במתקני המעצר הצבאיים, ועל מספר חריג של עצירים שמתו ולא ברור אם נסיבות מותם נחקרו, מחייבים חקירה יסודית, ולפי הצורך תיקון מיידי של היחס לעצירים. לפי הדיווחים של ארגוני חדשות ישראלים

תגובת פורום המרצות והמרצים למשפטים להחלטת הממשלה לפעול בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לממשלה בכל הקשור להליכים בבג"ץ בנושא המשך אי-גיוס תלמידי ישיבות לצה"ל

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה: החלטת הממשלה לפעול בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לממשלה, בכל הקשור להליכים בבג"ץ בנושא המשך אי-גיוס תלמידי הישיבות החרדיות לשירות בצה"ל, היא בלתי חוקית ומסוכ

Comments


bottom of page