top of page
  • Twitter
  • Youtube

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

הודעת פורום המרצות והמרצים למשפטים בנוגע להתבטאויות פוליטיקאים בוועדה לבחירת שופטיםפורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה מברך על בחירתם של שופטות ושופטים לבית המשפט המחוזי. יש להמשיך בהקדם את תהליך בחירת השופטים, ובעיקר את בחירת הנשיא הקבוע לבית המשפט העליון בהתאם לעקרון הוותק.

לפי פרסומים שונים, חברים בוועדה, שמכהנים מטעם הממשלה והכנסת, פעלו למנוע בחירה של מועמדת משום ש"אינה לאומנית מספיק", דבר שנלמד, כך הטענה, מן החומרה הבלתי מספקת, לשיטתם של חברים בוועדה, של עונשים שגזרה על נאשמים ערבים. ככל שהפרסומים נכונים, זו גישה פסולה של חברים בוועדה לבחירת שופטים. היא מאיימת באופן חמור על עצמאות השפיטה ועל חובתם של השופטים לפסוק אך ורק על-פי הדין. היומרה של חברים בוועדה לקבוע מהו העונש הראוי בכל מקרה ומקרה, בלי להכיר כלל את מכלול הנסיבות הרלוונטיות, ולשמש גוף ביקורת על הכרעות השופטים, סותרת את עקרונות היסוד בדבר הפרדת רשויות ועצמאות השפיטה. זוהי גישה שפוגעת באופן חמור בשלטון החוק ובאמון הציבור בשפיטה ובכלל רשויות השלטון.

ככל שהפרסומים נכונים, אירוע זה מדגים את הסכנה שבהענקת רוב לנציגי הממשלה והכנסת בוועדה לבחירת שופטים. הפורום קורא להותיר על כנה את השיטה הנוכחית לבחירת שופטים ולהפעיל את שיקול הדעת בבחירת שופטים ובקידומם באופן ענייני, תוך כיבוד עקרון היסוד של עצמאות השפיטה.


הודעה לגבי התבטאויות של פוליטיקאים בועדה לבחירת שופטים
.pdf
Download PDF • 137KB

פוסטים אחרונים

הצג הכול

פורום המרצות והמרצים למשפטים מתריע מפני הקמת וועדה לקביעת מודל תקצוב חדש למוסדות להשכלה גבוהה

במסגרת הדיונים על התיקונים לתקציב המדינה, הודיעו שרי החינוך והאוצר כי בכוונתם לכהן בראש ועדה לקביעת מודל תקצוב חדש למוסדות להשכלה גבוהה. פורום המרצות והמרצים למען הדמוקרטיה מתריע מפני צעד זה, שעלול לפ

Commentaires


bottom of page