top of page
  • Twitter
  • Youtube

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

עמדת פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה ביחס לפסק הדין בעניין ביטול עילת הסבירות

תקציר: שופטי בית-המשפט העליון פסקו כמעט פה אחד, 13 שופטות ושופטים מתוך 15, כי הכנסת אינה רשאית לחוקק חוקי-יסוד שסותרים את זהותה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולבית המשפט הסמכות והחובה לפסוק בעניין.

הפורום סבור שזוהי הכרעה ראויה, שנחוצה לשם הגנה על הדמוקרטיה הישראלית, בהיעדר מנגנוני איזון וביקורת ממשיים על חקיקת הכנסת. מהכרעה זו ניתן ללמוד כי הכנסת אינה רשאית לחוקק תיקונים כמו אלה שקידמה הממשלה, ובכלל זה השתלטות הממשלה על הוועדה לבחירת שופטים והגבלה ניכרת של הסמכות לביקורת שיפוטית.

רוב מכריע של לפחות 11 מבין 15 השופטות והשופטים קבע כי אין להכיר בתוקפה של שלילה גורפת של עילת הסבירות. פסק הדין מדגיש את חשיבותה של עילת הסבירות ואת חשיבותה של ביקורת שיפוטית על חקיקה של הכנסת ועל החלטות הממשלה ושריה. עילת הסבירות מגינה על כלל החברה הישראלית מפני שחיתות ושרירותיות והיא הכרחית לשם קיום ביקורת שיפוטית ראויה.


Forum Response to supreme court decision 3 January 2024
.pdf
הורידו את PDF • 133KB

פוסטים אחרונים

הצג הכול

תגובת פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה על הדיווחים בעניין התעללות בעצירים ומספר חריג של עצירים שמתו בנסיבות לא ברורות

הדיווחים על התעללות במתקני המעצר הצבאיים, ועל מספר חריג של עצירים שמתו ולא ברור אם נסיבות מותם נחקרו, מחייבים חקירה יסודית, ולפי הצורך תיקון מיידי של היחס לעצירים. לפי הדיווחים של ארגוני חדשות ישראלים

תגובת פורום המרצות והמרצים למשפטים להחלטת הממשלה לפעול בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לממשלה בכל הקשור להליכים בבג"ץ בנושא המשך אי-גיוס תלמידי ישיבות לצה"ל

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה: החלטת הממשלה לפעול בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לממשלה, בכל הקשור להליכים בבג"ץ בנושא המשך אי-גיוס תלמידי הישיבות החרדיות לשירות בצה"ל, היא בלתי חוקית ומסוכ

Comments


bottom of page