top of page
  • Twitter
  • Youtube

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

עמדת הפורום ביחס לקריאות גורמי ממשל להרג מכוון ללא הבחנה של תושבי עזה

תקציר: פורום המרצות והמרצים למשפטים מזכיר כי קריאות של שרים, חברי-כנסת וגורמי ממשל להרג מכוון ללא הבחנה של תושבי עזה או לגירושם הן התבטאויות אסורות. ההתבטאויות עלולות לעלות כדי עבירות פליליות חמורות הן על פי הדין הפלילי, והן על פי הדין הבינלאומי. הקריאות של שרים ושל חברי-כנסת להריגה ללא הבחנה של תושבי עזה או לגירושם מסכנות חיי אדם, חותרות תחת המאמצים של מדינת ישראל בזירה הבינלאומית להתגונן מפני האשמות כלפיה, ומהוות הסתה אסורה לפי החוק הישראלי.


Forum Response to Calls for indiscriminate killing
.pdf
Download PDF • 133KB

פוסטים אחרונים

הצג הכול

הודעת פורום המרצות והמרצים למשפטים בנוגע להתבטאויות פוליטיקאים בוועדה לבחירת שופטים

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה מברך על בחירתם של שופטות ושופטים לבית המשפט המחוזי. יש להמשיך בהקדם את תהליך בחירת השופטים, ובעיקר את בחירת הנשיא הקבוע לבית המשפט העליון בהתאם לעקרון הוותק

פורום המרצות והמרצים למשפטים מתריע מפני הקמת וועדה לקביעת מודל תקצוב חדש למוסדות להשכלה גבוהה

במסגרת הדיונים על התיקונים לתקציב המדינה, הודיעו שרי החינוך והאוצר כי בכוונתם לכהן בראש ועדה לקביעת מודל תקצוב חדש למוסדות להשכלה גבוהה. פורום המרצות והמרצים למען הדמוקרטיה מתריע מפני צעד זה, שעלול לפ

bottom of page