top of page
  • Twitter
  • Youtube

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

תגובת פורום המרצים והמרצות למסמך ״פרידמן/אלבשן״

עודכן: 12 באפר׳ 2023

 ביום 7.3.2023, הופץ מסמך המכונה ״מתווה פשרה״ שהוא יוזמה של ח"כ שמחה רוטמן, כפי שהבהיר הבוקר אחד החתומים על המסמך, גיורא איילנד, בראיון אצל ניב רסקין. 

המדובר ב״אותה הגברת בשינוי אדרת״. ״מתווה״ זה אינו פשרה, אלא בעיקרו זהה לתכנית הקואליציה, ולכן לא פלא שגורמים בקואליציה הביעו תמיכה בו.

עמדת הפורום בו חברים מעל 120 מרצים למשפטים ולמשפט ציבורי בפרט, היא כי מסמך אלבשן/פרידמן אינו מסמך "פשרה״. בנקודות החשובות והליבתיות הוא מקבל את עיקר השינויים המשטריים המוצעים בהצעות לוין/רוטמן. כך לגבי בחירת שופטים, כך לגבי ביקורת שיפוטית, כך לגבי פסקת התגברות, כך לגבי עילת הסבירות, וכך לגבי מעמדו של הייעוץ המשפטי. ויתורים בנקודות אלו יוצרים את התשתית לפגיעה בזכויות אדם, לפגיעה בעצמאות השיפוטית ולפוליטיזציה מפלגתית של הרשות השופטת ולפגיעה אנושה באופיה של ישראל כמדינה דמוקרטית. לפיכך, עמדת הפורום היא שאין מקום לאמץ מסמך זה כתשתית ל"פשרה״,  בין אם כמכלול ובין אם רכיבים ספציפיים מתוכו. 8.3.2023, שעה 12:49. 


תגובת פורום המרצים למסמך פרידמן-אלבשן
.pdf
הורידו את PDF • 199KB

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page