top of page
  • Twitter
  • Youtube

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

תגובת הפורום על החלטת הממשלה לסגור את ערוץ אל-ג'זירה

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה רואה בדאגה ובחומרה את החלטת הממשלה לסגור את ערוץ אל-ג'זירה ולמנוע את שידוריו בישראל. חסימה מלאה של שידורים היא צעד קיצוני, שיש לנקוט רק כמוצא אחרון, כאשר אין דרך אחרת למנוע סכנה ממשית לביטחון המדינה. אי הסכמה עם תוכן השידורים, ואף עם אמיתות הדיווחים, אינה מצדיקה, כשהיא לעצמה, סגירת כלי תקשורת. מניעת פעולתו בישראל של אמצעי תקשורת ומניעת הפצת שידוריו פוגעת בראש ובראשונה בציבור הישראלי. היא חוסמת בפני הציבור מקור חשוב למידע ולביטוי של עמדות.

אל ג'זירה משדרת שנים רבות בישראל, ובמדינות רבות בעולם. אין מדינה דמוקרטית שאסרה על שידוריה. הטענה שלפיה נשקפת סכנה כלשהי משידורי הערוץ מבוססת, מטבע הדברים, על תוכן השידורים, שהוא פומבי, ולפיכך אין כל הצדקה שלא לחשוף לציבור את הבסיס לעמדה שנשקפת מן השידורים סכנה. בעניין זה נדרש לפרט מהם הנזקים שכבר נגרמו משידורי הערוץ, אם אמנם נגרמו, מאז פרוץ המלחמה, ומהם האמצעים שננקטו בעניין בטרם הופעל הצעד הקיצוני והרחב ביותר האפשרי שננקט. בנוסף לכך, יש ספק רב באשר ליעילות הצעד שננקט, שכן הערוץ ממשיך לשדר, וככל ששידוריו גורמים פגיעה בביטחון המדינה, חסימת שידוריו בישראל לא תועיל. סגירת הערוץ פוגעת קשות במעמד הבינלאומי של מדינת ישראל.

ממשלת ישראל רשאית לבקר את עמדותיה וכתבותיה של רשת אל-ג'זירה. ככל שישנם מקרים העולים כדי עבירות פליליות, על הממשלה לפעול במישור הפלילי או לפעול באופן נקודתי ומידתי. סגירת ערוץ תקשורת לשידורים בישראל אינו אמצעי מידתי. הצעד שננקט מעצים את החשש שבעקבותיו ייסגרו אמצעי תקשורת נוספים שעמדותיהם אינן נוחות לממשלה, ויוטלו מגבלות נוספות על חופש הביטוי. זה מדרון חלקלק שיש לעצור כבר בראשיתו.

חברה דמוקרטית נמדדת, בראש ובראשונה, לפי מידת ההגנה בה על חופש הביטוי ועל חופש העיתונות. חופש הביטוי כולל גם את זכות הציבור לקבל מידע. חסימת הגישה לערוץ זה פוגעת בכל מי שצופים בו, והיא פוגעת לכן במיוחד במיעוט הערבי בישראל. זהו מהלך שמצטרף לניסיונות הממשלה לפוליטיזציה של השידור הציבורי בישראל ולפגיעה בעצמאות תאגיד השידור.


אלגזירה תגובת הפורום
.pdf
הורידו את PDF • 121KB

פוסטים אחרונים

הצג הכול

תגובת פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה על הדיווחים בעניין התעללות בעצירים ומספר חריג של עצירים שמתו בנסיבות לא ברורות

הדיווחים על התעללות במתקני המעצר הצבאיים, ועל מספר חריג של עצירים שמתו ולא ברור אם נסיבות מותם נחקרו, מחייבים חקירה יסודית, ולפי הצורך תיקון מיידי של היחס לעצירים. לפי הדיווחים של ארגוני חדשות ישראלים

תגובת פורום המרצות והמרצים למשפטים להחלטת הממשלה לפעול בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לממשלה בכל הקשור להליכים בבג"ץ בנושא המשך אי-גיוס תלמידי ישיבות לצה"ל

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה: החלטת הממשלה לפעול בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לממשלה, בכל הקשור להליכים בבג"ץ בנושא המשך אי-גיוס תלמידי הישיבות החרדיות לשירות בצה"ל, היא בלתי חוקית ומסוכ

Comments


bottom of page