top of page
  • Twitter
  • Youtube

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

עמדת פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה בנושא הבקשה לעיכוב פרסום פסקי-דין בנוגע לחוקי היסוד בעניין הסבירות והנבצרות

תקציר: עמדת פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה היא שאין מקום לעכב את מועד פרסום פסקי-דין בעניין תוקפם של התיקונים לחוקי היסוד בעניין הסבירות והנבצרות. הקריאה של פוליטיקאים נעשתה בעיקר לאחר שנודע להם שבג"ץ עומד לפסוק כי התיקון לחוק-היסוד בעניין הסבירות צפוי להיות מוכרז בטל. זהו מהלך שאין לו דבר עם שאיפה למניעת מחלוקות, וכל תכליתו ניסיון פסול למנוע מבית המשפט להכריז על בטלותו של התיקון לחוק היסוד. אם הממשלה והכנסת שואפות להימנע מן הצורך בהכרעה שיפוטית, עליהן להביא להשעיית תוקפם של התיקונים לחוקי היסוד במקום לנסות לעכב את מתן פסק הדין.

 


Forum Response to the delay request December 31 2023
.pdf
Download PDF • 162KB

פוסטים אחרונים

הצג הכול

הודעת פורום המרצות והמרצים למשפטים בנוגע להתבטאויות פוליטיקאים בוועדה לבחירת שופטים

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה מברך על בחירתם של שופטות ושופטים לבית המשפט המחוזי. יש להמשיך בהקדם את תהליך בחירת השופטים, ובעיקר את בחירת הנשיא הקבוע לבית המשפט העליון בהתאם לעקרון הוותק

פורום המרצות והמרצים למשפטים מתריע מפני הקמת וועדה לקביעת מודל תקצוב חדש למוסדות להשכלה גבוהה

במסגרת הדיונים על התיקונים לתקציב המדינה, הודיעו שרי החינוך והאוצר כי בכוונתם לכהן בראש ועדה לקביעת מודל תקצוב חדש למוסדות להשכלה גבוהה. פורום המרצות והמרצים למען הדמוקרטיה מתריע מפני צעד זה, שעלול לפ

bottom of page