top of page
  • Twitter
  • Youtube

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

עמדת פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה בנושא הבקשה לעיכוב פרסום פסקי-דין בנוגע לחוקי היסוד בעניין הסבירות והנבצרות

תקציר: עמדת פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה היא שאין מקום לעכב את מועד פרסום פסקי-דין בעניין תוקפם של התיקונים לחוקי היסוד בעניין הסבירות והנבצרות. הקריאה של פוליטיקאים נעשתה בעיקר לאחר שנודע להם שבג"ץ עומד לפסוק כי התיקון לחוק-היסוד בעניין הסבירות צפוי להיות מוכרז בטל. זהו מהלך שאין לו דבר עם שאיפה למניעת מחלוקות, וכל תכליתו ניסיון פסול למנוע מבית המשפט להכריז על בטלותו של התיקון לחוק היסוד. אם הממשלה והכנסת שואפות להימנע מן הצורך בהכרעה שיפוטית, עליהן להביא להשעיית תוקפם של התיקונים לחוקי היסוד במקום לנסות לעכב את מתן פסק הדין.

 


Forum Response to the delay request December 31 2023
.pdf
הורידו את PDF • 162KB

פוסטים אחרונים

הצג הכול

אלימות משטרתית נגד מפגינים

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה מתריע מפני פגיעה חמורה במשטר הדמוקרטי, שנגרמת עקב אלימות משטרתית נגד מפגינים. שוטרים אינם רשאים להפעיל כוח נגד מפגינים, בוודאי לא נגד חברת כנסת, אם הדבר אינ

תגובת פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה על הדיווחים בעניין התעללות בעצירים ומספר חריג של עצירים שמתו בנסיבות לא ברורות

הדיווחים על התעללות במתקני המעצר הצבאיים, ועל מספר חריג של עצירים שמתו ולא ברור אם נסיבות מותם נחקרו, מחייבים חקירה יסודית, ולפי הצורך תיקון מיידי של היחס לעצירים. לפי הדיווחים של ארגוני חדשות ישראלים

1 comentário


Ayala Segal
Ayala Segal
31 de dez. de 2023

מסכימה ושמחה על התגובה הזו של פורום המרצות ומרצים למשפטים.

Curtir
bottom of page