top of page
  • Twitter
  • Youtube

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

נייר עמדה: מינוי נשיאי בתי משפט גבוהים על-פי כלל הסניוריטי במדינות דמוקרטיות – מחקר השוואתי #47

עודכן: 5 ביוני 2023

נייר עמדה זה הינו מחקר השוואתי בנוגע לשאלת מינוי נשיאי בתי משפט גבוהים על פי כלל הבכירות (סניוריטי) במדינות דמוקרטיות.


אנו מראים כי:

· נייר העמדה מציג לראשונה את העובדה שתחת המשטר הפדרלי בארה"ב, נוהג כלל סניוריטי חקוק בכל בתי המשפט הפדרליים הרגילים, למעט בבית המשפט העליון. כך הוא גם לעניין מינוי נשיאי.ות בית המשפט העליון בכמה ממדינות ארה"ב.

· לכלל הסניוריטי חשיבות רבה בהליכי מינויים במדינות דמוקרטיות לא מעטות (מה גם שבשיטות אחרות, לרבות במדינות ארצות הברית, מינוי נשיא.ה בית משפט עליון בידי פוליטיקאים אינו שכיח).


[הנייר המקורי עודכן ביום 5.6.2023]מס׳ 47 סניוריטי מעודכן 5.6.2023
.pdf
הורידו את PDF • 472KB
Comentários


bottom of page