top of page
  • Twitter
  • Youtube

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

בתי הדין הרבניים בעקבות השינויים המשטריים - נייר עמדה #29

עודכן: 7 באפר׳ 2023

בנייר עמדה זה אנו בוחנים את נושא בתי הדין הרבניים בעקבות השינויים המשטריים.

אנו מוצאים כי:

· בתי הדין הרבניים סובלים מרבים מהתחלואים שהשינויים המשטריים שמקדמת הקואליציה מבקשים לתקן לכאורה במערכת המשפט האזרחית.

· נוכח חולאים אלה, היו צריכים בתי הדין הרבניים להיות במוקד התוכנית לשיפור הליכי השפיטה בישראל. אך לא רק שאין הקואליציה מתכוונת לעשות כן, אלא שהיא אף מתכננת להרחיב את סמכות השיפוט של בתי הדין הרבניים, להסמיך את בית הדין הרבני כבורר בעניינים אזרחיים ולהחיל על עניינים אלו את הדין הדתי, ואף להחיל את סמכות השיפוט של בית הדין הרבני גם על מתדיינים לא יהודים, כל עוד לפחות אחד הצדדים הוא יהודי.

· מסקנת נייר העמדה היא שלאור בעיות ה"משילות" המשמעותיות בבתי הדין הרבניים המפורטות בנייר עמדה זה, מצד אחד, והיעדרם של בתי הדין מתוכנית הקואליציה, מצד אחר, יש להטיל ספק בכנות כוונותיהם של יוזמי המהלכים לתקן את התחלואים הנטענים של המערכת המשפטית האזרחית.


מס׳ 29 בתי הדין הרבניים מעודכן
.pdf
Download PDF • 225KB

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page